World Class Manufacturing

Co to jest WCM?

WCM (ang. World Class Manufacturing), czyli Produkcja Klasy Światowej to zintegrowany model zarządzania, bazujący na systemie TPS (Toyota Production System) oraz szeroko rozumianej koncepcji Lean Manufacturing, opracowany i rozwijany od 2005r. przez firmę Fiat przy współpracy z Dr Hajime Yamashina, profesorem Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Założeniem modelu jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności, którego przejawem będzie m.in.: zero marnotrawstwa, zero wypadków, zero błędów, zero awarii.

Szukasz informacji na temat WCM, interesują Cię kompleksowe rozwiązania. Sprawdź materiały prezentowane w serwisie

Zobacz więcej

Model jest rozwiązaniem organizacyjnym, który w szczególności oznacza poziom międzynarodowej doskonałości w wytwarzaniu, do którego wszystkie systemy w danym sektorze powinny dążyć oraz pozwala stworzyć najwyższy poziom oferowanego wyrobu, często przewyższający oczekiwania klientów.

„WCM, na wzór ludzkiego organizmu, wykorzystuje TQM jako mózg, JIT jako system nerwowy, TPM jako system mięśniowy, TIE jako krew”.

- Dr H. Yamashina

Bazowe koncepcje WCM

Total Quality Control (TQC)

dotyczy kontroli jakości, która obejmuje całe przedsiębiorstwo


Total Productive Maintenance (TPM)

związane jest z maksymalizacją wydajności maszyn i urządzeń oraz ich doskonalenia

Gantry 5 on GitHub

Total Industrial Engineering (TIE)

dotyczy rozwoju przemysłu, który obejmuje całe przedsiębiorstwo


Just In Time (JIT)

czyli odpowiednia ilość części do produkcji dostarczana jest w odpowiednim miejscu i czasie.

Gantry Docs on GitHub

Model WCM

Założeniem modelu jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności, którego przejawem będzie m.in.:

Zero marnotrawstwa

Usunięcie strat, które mogą występować w procesach w obszarze całego przedsiębiorstwa

Zero wypadków

Eliminacja wypadków przy pracy oraz redukcja ich potencjalnych przyczyn

Zero błędów

Zapobieganie wszelkiego rodzaju błędom występującym w procesie planowania oraz realizacji wyrobu

Zero awarii

Maksymalne wykorzystanie dostępności maszyn przy minimalizacji ich awarii
Ocena stopnia wdrożenia WCM

Ocena stopnia wdrożenia WCM

Osiągnięcie poziomu klasy światowej przez przedsiębiorstwo jest gigantycznym wyzwaniem i długotrwałym procesem, którego ciągle trzeba udoskonalać. W celu oceny stopnia wdrożenia poszczególnych filarów WCM przeprowadza się audyty kontrolne (wewnętrzne i zewnętrzne). Praktykowany sposób oceny stopnia wdrożenia WCM to wyznaczenie wskaźnika IIM (Index Implementation Methodology). Aby uzyskać lepszą wizualizację zaawansowania wdrożenia World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie umownie stosuje się medale, w zależności od uzyskanej wartości wskaźnika :

- powyżej 50 punktów – medal brązowy,
- powyżej 60 punktów – medal srebrny,
- powyżej 70 punktów – medal złoty,
- powyżej 85 punktów – WCM.

Granice te, zależą od preferencji przedsiębiorstw, mogą być nieco wyższe. Każdy filar ocenia się w skali 0-10, przy czym uzyskanie 0 punktów w poszczególnym obszarze oznacza brak zdefiniowania lub zrozumienia problemu.